Preus

Inscripció a 1 curs
Cursos de 30 hores:
Socis d'iEARN-Pangea: 55 euros
No socis: 80 euros


Inscripció a 2 cursos
Cursos de 30 hores:
Socis d'iEARN-Pangea: 100 euros
No socis: 140 euros


Inscripció + Alta de soci
S'aplicaran les tarifes de soci + un suplement de 25 euros en concepte de quota.

El pagament s'ha d'efectuar en el termini de dos dies d'haver omplert el formulari d'inscripció, mitjançant un ingrés a favor d'iEARN-Pangea al compte ES43 2013 6034 26 0200096754, indicant el nom i cognoms de la persona inscrita com a concepte de l'operació.

Es retornarà només l'import d'aquells cursos que s'anul·lin per part de l'organització.

Data límit de matriculació als cursos: 20 de juny del 2014