Salutació de la Consellera d'Ensenyament

100 anys d’Escola d’Estiu: 100 anys de compromís dels mestres amb Catalunya
Ara fa cent anys, el 1914, va tenir lloc la primera Escola d’Estiu de Catalunya, que va néixer
amb l’objectiu de posar al dia de les darreres novetats pedagògiques els mestres catalans.

Aquell mateix any, es constituïa la Mancomunitat de Catalunya, presidida per Enric Prat de la Riba. Eladi Homs, vocal tècnic i secretari del Consell d’Investigació Pedagògica, després Consell de Pedagogia, fou el fundador i director de la primera Escola d’Estiu.

Per a Eladi Homs, la peça clau de la renovació pedagògica era la formació dels mestres. Uns mestres que s’acostessin a les experiències dels infants, que estiguessin convençuts que només s’aprèn pensant i no pas que volguessin ensenyar a pensar a partir depensaments fets.

Ell deia, i va deixar escrit el 1912, que el mestre a l’antiga instrueix, pren els materials del llibre, i amb ells vesteix d’una manera més o menys vistosa la ment del nen, i que, en canvi, la seva aspiració era el mestre jardiner que veu en el nen una multitud de forces latents, de magnífiques flors i fruits d’humanitat, si es donen a la seva ment les condicions necessàries de nutrició i desenvolupament.

Enguany volem commemorar, amb diverses activitats arreu del territori, aquest centenari d’un gran valor històric per a l’educació del nostre país, per la importància que al llarg dels anys ha tingut l’Escola d’Estiu per a la formació dels nostres mestres, formació que ha revertit, indiscutiblement, en la millora de la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge dels nostres alumnes.

La rellevància de la commemoració rau en el fet que, en un món tan canviant com el nostre, l’Escola d’Estiu es continua adreçant, des de les diferents comarques catalanes, als mestres que volen avançar en la seva formació per tal de millorar la qualitat de la seva feina, desig que comparteixen amb els mestres d’aquella primera Escola d’Estiu del 1914.

Haver sabut mantenir viva la inquietud pedagògica de moltes generacions de mestres que al llarg de tots aquests anys han acudit a l’Escola d’Estiu per refrescar el seu “saber fer de mestre”, posant-se en contacte directe amb les noves idees i maneres d’ensenyar, és un mèrit dels col·lectius de docents que des del Departament d’Ensenyament es vol reconèixer i agrair.

I, alhora que els donem les gràcies pel seu compromís amb l’educació dels nostres infants i joves, els encoratgem a continuar avançant per aquest camí de renovació pedagògica que no és altre que el camí de la qualitat de l’ensenyament.
Per molts anys!

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament